LOADING
  • Sales: +98 21 7733 9847-9
  • Language:

Tehran Mobaddel Coمیکسر

  • PDF

میکسرها در فرایندهای صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی و نفتی استفاده شده و به صورت اتمسفریک و تحت فشار ساخته می شوند. مواد مورد استفاده در میکسرها با توجه به سیال داخل، از انواع استنلس استیل و کربن استیل می باشد. در میکسرهای تحت فشار جهت آب بندی شفت میکسر از انواع مکانیکال سیل استفاده می شود.

 

Mixer

برخی از محصولات

شما در اینجا هستید میکسر