LOADING
  • Sales: +98 21 7733 9847-9
  • Language:

Tehran Mobaddel Coفیلتر کربن اکتیو

  • PDF

فیلتر کربن اکتیو جهت جذف طعم نامطبوع، بو و رنگ آب استفاده می شود. کربن فعال به دلیل خاصیت جذب بالا باعث حذف عوامل فوق از آب می گردد. کارایی و بازده کربن اکتیو بستگی به نوع، مقدار PH و دمای آب داشته و قادر است برخی ترکیبات آلی و کلر موجود در آب را جذب نماید. زمان احیاء فیلتر کربن اکتیو از ۱ الی ۶ ماه بوده و به همین منظور باید پس از شستشوی معکوس فیلتر، دانه های کربن حدود ۳۰ دقیقه با بخار کم فشار شستشو گردند. در صورتی که از فیلتر برای مدتی استفاده نشده باشد برای از بین بردن باکتری و عوامل بیولوژیکی، باید فیلتر با آب کلردار شسته شود.

Active Carbon Filter

برخی از محصولات

شما در اینجا هستید محصولات فیلتر کربن اکتیو فیلتر کربن اکتیو