LOADING
  • Sales: +98 21 7733 9847-9
  • Language:

Tehran Mobaddel Coدیگ های آب گرم، بخار و روغن داغ

  • PDF

دیگ های ساخت این شرکت تحت استانداردهای BS۲۷۹۰ و ASME SEC VIII و با تأییدیه موسسه استاندارد ایران ساخته می شوند. ظرفیت دیگ های بخار تولیدی از ۱۰۰ کیلوگرم الی ۳۰ تن در ساعت می باشد.
ورق و لوله مورد استفاده در دیگ ها از نوع مخصوص بوده و جوشکاری توسط دستگاه جوش اتوماتیک زیرپودری و با بهره گیری از جوشکاران ماهر صورت می گیرد

Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam

برخی از محصولات

شما در اینجا هستید محصولات دیگ ها دیگ های آب گرم، بخار و روغن داغ