LOADING
  • Sales: +98 21 7733 9847-9
  • Language:

Tehran Mobaddel Co


سيستم تزريق مواد شيميايي و کلرزني

سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلرزنی

  • PDF

این دستگاه جهت تزریق مواد شیمیایی در دیگ های بخار، آب گرم و برج خنک کن به منظور جلوگیری از ایجاد رسوب و تنظیم PH استفاده می شود.
اجزای این دستگاه عبارتند از مخزن پلی اتیلن، همزن الکتریکی، پمپ تزریق و تابلوی برق. ظرفیت مخزن از ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر و مقدار تزریق ۵ الی ۴۵ لیتر در دقیقه قابل تغییر می باشد.

Dosing Device

برخی از محصولات

شما در اینجا هستید محصولات سيستم تزريق مواد شيميايي و کلرزني سيستم تزريق مواد شيميايي و کلرزني