LOADING
  • Sales: +98 21 7733 9847-9
  • Language:

Tehran Mobaddel Coمیکسر

  • PDF

میکسرها در فرایندهای صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی و نفتی استفاده شده و به صورت اتمسفریک و تحت فشار ساخته می شوند. مواد مورد استفاده در میکسرها با توجه به سیال داخل، از انواع استنلس استیل و کربن استیل می باشد. در میکسرهای تحت فشار جهت آب بندی شفت میکسر از انواع مکانیکال سیل استفاده می شود.

 

Mixer

برخی از محصولات

شما در اینجا هستید محصولات میکسر میکسر