LOADING
  • Sales: +98 21 7733 9847-9
  • Language:

Tehran Mobaddel Co


فيلترشني تحت فشار

فیلترشنی تحت فشار

  • PDF

فیلترشنی تحت فشار برای حذف ذرات معلق، تا حدی بو و مزه نامطبوع، تیرگی و نیز حذف مواد میکروارگانیک موجود در آب استفاده شده و در دو نوع ایستاده و افقی و نیز در ظرفیت های آبدهی از ۲ الی ۲۲۰ مترمکعب در ساعت تولید می گردد.
جهت آگاهی از نکات فنی، استفاده و نگهداری با دفتر فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

Pressurized Sand Filters Pressurized Sand Filters Pressurized Sand Filters Pressurized Sand Filters Pressurized Sand Filters Pressurized Sand Filters Pressurized Sand Filters Pressurized Sand Filters Pressurized Sand Filters

برخی از محصولات

شما در اینجا هستید محصولات فیلتر شنی تحت فشار فیلتر شنی تحت فشار