LOADING
  • Sales: +98 21 7733 9847-9
  • Language:

Tehran Mobaddel Coسختی گیر

  • PDF

در بسیاری از تجهیزات و کاربردهای صنعتی نیاز به آب سختی گیری شده می باشد که یکی از راه های نیل به این هدف استفاده از دستگاه سختی گیر است.
در این دستگاه ها عمل جدا نمودن املاح کلسیم و منیزیم (که سختی کل نام دارد) توسط رزین خاصی انجام می گیرد که پس از گذشت زمان لازم و از پیش محاسبه شده، عملیات احیاء و شستشو انجام و عمل سختی گیری مجدداً آغاز می شود.
در شرکت تهران مبدل به صورت متعارف این دستگاه ها از ظرفیت حداقل ۲۰ کیلوگرین تا ۴۰۰۰ کیلوگرین در دو نوع تکی و دوبلکس ساخته می شوند. این دستگاه ها در بخش های متعددی از صنعت به ویژه همراه با دستگاه هایی چون دیگ بخار کاربرد دارند.

Water Softeners Water Softeners Water Softeners Water Softeners Water Softeners

برخی از محصولات

شما در اینجا هستید محصولات سختی گیر سختی گیر