LOADING
  • Sales: +98 21 7733 9847-9
  • Language:

Tehran Mobaddel Coدیگ های آب گرم، بخار و روغن داغ

  • PDF

دیگ های ساخت این شرکت تحت استانداردهای BS۲۷۹۰ و ASME SEC VIII و با تأییدیه موسسه استاندارد ایران ساخته می شوند. ظرفیت دیگ های بخار تولیدی از ۱۰۰ کیلوگرم الی ۳۰ تن در ساعت می باشد.
ورق و لوله مورد استفاده در دیگ ها از نوع مخصوص بوده و جوشکاری توسط دستگاه جوش اتوماتیک زیرپودری و با بهره گیری از جوشکاران ماهر صورت می گیرد

Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam

برخی از محصولات

شما در اینجا هستید دیگ های آب گرم، بخار و روغن داغ